fr  |  en  |  nl

Nieuws

2012-08-20

Oogst bloemerijke weide

Een van de geplande acties van Life-ELIA is de creatie van 20 hectaren bloemenweiden onder een aantal hoogspanningsleidingen.

Daarvoor is contact opgenomen met ECOSEM (http://www.ecosem.be/) dat gespecialiseerd is in de aanmaak en verkoop van streekeigen grassen en bloemen.

Uit dat contact is gebleken dat, parallel aan het aankopen van zaadjes uit de stocks van ECOSEM, het tevens interessant kon zijn om direct van lokale bloemenweiden te oogsten, met een van ECOSEM's daarvoor speciaal ontwikkelde maaimachines. Dit biedt de mogelijkheid om zeer nauwkeurig de oorsprong van de zaadjes te kiezen : volgens hoogte, bodemtype, soorten, ...

Probleem : waar kunnen dergelijke extensieve natuurlijke weiden nog geoogst worden, want die zijn zeldzaam geworden bij ons.

De boorden van de start-en landingsstroken van het militair vliegveld van Saint-Hubert voldoen tamelijk goed aan deze vereisten. Deze weiden zijn gesitueerd bovenop het plateau en ondergingen geen enkele aanbreng van meststoffen sinds hun aanleg door de Canadese troepen kort na de tweede wereldoorlog. Ze worden laat in het seizoen gemaaid (in de maand augustus, na de bloeiperiode), eenmaal per jaar, en dit sinds verschillende tientallen jaren. Ze zijn dus rijk aan de  kenmerkende bloemen van de habitat van de Hoge Ardennen, en enkele zijn zelfs zeldzaam geworden in de streek.

Onder andere volgende soorten kunnen hier worden opgemerkt : Gevlekte Orchis, Bergnachtorchis, Welriekende Nachtorchis, Grote Keverorchis, Gewoon struisgras, Roodzwenkgras, Heidekartelblad, Brede Wespenorchis, Klein Wintergroen.

Deze meer zeldzame planten worden natuurlijk gemengd met andere meer algemene soorten, die evenwel even interessant zijn, zoals de Margriet, Vertakte Leeuwentand, Weegbree en Korenbloem, Wilde Kervel, St-Janskruid, Brunel, Klaverblad, Boterbloem en Glad Walstro.

Er is nu een overeenkomst afgesloten tussen ons LIFE project, de DNF en Nationale Defensie, waarmee deze weiden kunnen geoogst worden..

Het maaien is voorzien in twee beurten (begin augustus en begin september) om te kunnen profiteren van een zo breed mogelijk palet aan soorten, want niet alle zaadjes zijn op hetzelfde moment rijp.

Op 9 en 10 augustus was de zon van de partij en met de kleine maaimachine werden 2,4 hectaren van deze waardevolle weiden gemaaid en gedorst, waarbij 8 grote zakken met zaadjes verzameld werden, wat ongeveer overeenkomt met 250 kg.

Het totale gewicht van de bruikbare zaadjes zal pas gekend zijn na droging en selectie (onder andere verwijdering van stof). Vooropgesteld is dat hiermee ongeveer 5 hectaren bloemenweiden kunnen worden gerealiseerd, volgens de regel dat één geoogste hectare ons in staat stelt twee hectaren nieuwe weide in te zaaien.

Na droging kunnen deze zaadjes tot meer dan 3 jaren worden bewaard, waarmee ze ons LIFE project toelaten ze te zaaien op het beste moment volgens de planning van het project.

Een tweede maaibeurt is voorzien binnen een veertiental dagen voor die planten die wat later volgroeid zijn.

Deze handeling is gerealiseerd in samenwerking met de lokale kantonale afdeling van de DNF, die trouwens een deel van de zaadjes zal gebruiken om enkele natuurlijke weiden van een vroeger LIFE project te kunnen heraanleggen (http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-tourbieres-saint-hubert-2003-2007.html?IDC=3077). De logica van de ecologische corridors onder de hoogspanningsleidingen zal hiermee ten volle tot uiting komen, omdat verschillende bloemenweiden onderling zullen verbonden raken, daarmee de ervan afhankelijke soorten toelatend zich te verspreiden via deze corridors.