fr  |  en  |  nl

Het project

Het LIFE+ Elia project wordt medegefinancierd door :

-de Europese Commissie,

- Elia (beheerder van het Belgische hoogspanningsnet),

- RTE (beheerder van het Franse hoogspanningsnet),

- het Waalse Gewest.


Dit 5 jaar lopende project startte in september 2011 en wordt gerealiseerd door een team van 7 personen, tewerkgesteld binnen twee ngo’s : de vzw Solon en CARAH.


Het doel van het project is de stroken land onder bovengrondse hoogspanningsleidingen in bebost gebied om te vormen naar ecologische corridors in België en Frankrijk. Verschillende nieuwe acties tot herstel zullen in die stroken land worden uitgevoerd met als doel de biodiversiteit ervan te versterken en een gevarieerd publiek te sensibiliseren voor natuurlijke habitats en soorten die gelinkt zijn aan deze lineaire context.