fr  |  en  |  nl

LIFE

Wat is een LIFE-project Biodiversiteit?

LIFE is het letterwoord voor L'Instrument Financier pour l'Environnement (het  financieringsinstrument voor het leefmilieu). Deze tool is op punt gesteld door Europa in 1992 om projecten inzake leefmilieu en natuurbehoud mee te financieren.

Die projecten zijn bestemd voor de lidstaten, de kandidaat lidstaten of voor derde landen.

Er zijn drie types LIFE-projecten:

  • LIFE+ Natuur en Biodiversiteit: financiert projecten die bijdragen tot de implementatie van de Richtlijnen "Vogels" en "Habitats" en die aansluiten bij de wil van Europa om de erosie van de biodiversiteit stop te zetten tegen 2020.
  • LIFE+ Politiek en governance Leefmilieu: financiert projecten die significante troeven op milieuvlak kunnen voorleggen. Deze component van LIFE+ helpt ook projecten die de implementatie verbeteren van de Europese milieuwetgeving. Die projecten maken het mogelijk om referentiesystemen inzake milieubeleid op te stellen en ze ontwikkelen informatiebronnen over leefmilieu via monitoring.
  • LIFE+ Informatie en Communicatie: financiert projecten die informatie over leefmilieu verspreiden, onder meer over klimaatverandering of natuurbehoud. Deze projecten kunnen medegefinancierd worden tot 50%.

De indieners van Life Leefmilieu zijn vrij vaak bedrijven, universiteiten of onderzoekscentra. De indieners van Life Natuur en Biodiversiteit zijn meestal te vinden in de wereld van de ecologische NGO's.

LIFE ELIA = LIFE Biodiversiteit.

Met de globale doelstelling om bij te dragen tot het stopzetten van de erosie van biodiversiteit tegen 2020, kunnen LIFE-projecten Biodiversiteit zowel worden geïmplementeerd binnen het N2000-netwerk als erbuiten. De LIFE Natuur-projecten kunnen enkel uitgevoerd worden binnen het N2000-netwerk.

De LIFE-projecten Biodiversiteit moeten ook blijk geven van een vernieuwend karakter. Ze moeten ten slotte een voortrekkersrol spelen, zodat de knowhow kan geëxporteerd worden naar de andere lidstaten.

De LIFE ELIA bevat bijgevolg drie belangrijke luiken:

  • herstel van natuurlijke habitats in en buiten N2000
  • opleiding en informatieverschaffing over innoverende beheertechnieken aan specifieke publiekstypes (elektriciens en bosbeheerders) in een maximum aantal lidstaten.
  • sensibilisering van het grote publiek.