fr  |  en  |  nl

Nieuws

2014-01-15

De eerste zaailingen afkomstig van de boomkwekerij van Chièvres

Op dinsdag 14 januari 2014 is de hoeveelheid geproduceerde zaailingen van de LIFE boomkwekerij, gevestigd in Henegouwen, geëvalueerd (ter herinnering, zie News : http://www.life-elia.eu/fr/Actualites/Mise-en-place-des-pepinieres).  Wat in 2012 gezaaid werd, is regelmatig opgevolgd.  Einde mei 2012 waren er 3.526 scheutjes van appelaar (Malus sylvestris) en 396 van perelaar (Pyrus pyraster) opgeschoten.  De weersomstandigheden van de lente 2012 waren bijzonder moeilijk : een zeer vochtig seizoen dat de voorbereiding van het zaaien belette, gevolgd door een lange droogteperiode na het zaaien, die het opschieten van de zaden in gevaar bracht.

Foto 1.- ontluiken van de appelaarszaailingen

Begin 2014 is begonnen met het uithalen van de zaailingen, het klaarmaken (een behandeling die erin bestaat de dode takken te verwijderen, de te lange takken in te korten, het wortelgestel in te korten, samengevat, de zaailingen voorbereiden op de aanplant) en het inkuilen (in een sleuf plaatsen van de planten om ze tijdelijk te stockeren alvorens ze op hun bestemming uit te planten).  Deze tweejarige zaailingen, ook S2 genoemd, hebben een grootte variërend tussen 10 cm en 2 m.  De voorbereiding van deze zaailingen is onontbeerlijk opdat het aanslaan na uitplanten een maximaal succes zou hebben.

Fotos 2 en 3.- klaargemaakte planten en voorbereiding van het inkuilen.

In één dag zijn ongeveer 430 perelaar-stekken en 340 appelaar-stekken voorbereid. Twee ploegen van 2 personen haalden de stekken uit, een vijfde verzorgde het klaarmaken.  Tegen het einde van de dag zorgde het inkuilen ervoor dat bundels van stekken ter beschikking staan zodra de weersomstandigheden het toelaten. Met nog twee bijkomende dagen zal de hele productie van het zaad van 2012 gevaloriseerd zijn, en ongeveer 4.000 stekken wilde appelaars opgeleverd hebben. Deze stekken zorgen ervoor dat ofwel aanplantingen tot behoud van de veiligheidsstroken worden gerealiseerd, ofwel de bosranden in deze stroken in belangrijke mate zullen verrijken met soorten met gegarandeerde afkomst, daarmee de biodiversiteit op korte en lange termijn verhogend.  De aanwezigheid van wilde fruitbomen in onze bosmassieven komt tegemoet aan talrijke behoeften.  Ze bevorderen de bestuivers door de overvloed aan bloesems, ze verhogen de aantrekkingskracht voor de insectenfauna, maar bieden eveneens een interessante meerwaarde aan de kwaliteit van het milieu voor de avifauna en het groot wild.

De video in deze link (http://vimeo.com/84198289) toont een roedel hertachtigen die elke nacht de gevallen wilde appels komen opeten die door de wind in de loop van de voorbije dag afgevallen zijn. Deze een twintigtal jaar geleden geplante wilde appelaars bereiken een gemiddelde hoogte van maximaal 7 m, wat perfect aanvaardbaar is voor hun plaatsing en instandhouding onder een hoogspanningslijn.