fr  |  en  |  nl

Partners

ELIA

ELIA is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en heeft als opdracht de transmissie van elektriciteit. Het hoogspanningsnet dient om de door de elektriciteitsproducenten geleverde stroom te transporteren naar de beheerders van het distributienet en de grote industriële gebruikers. Als netbeheerder staat ELIA garant voor een transparante, niet-discriminerende en objectieve toegang tot het net. ELIA bezit de volledige Belgische netinfrastructuur van 150 tot 380 kV en bijna 94% van de netinfrastructuur van 30 tot 70 kV.

Het ELIA-net is een essentiële schakel tussen Frankrijk, de grootste exporteur van elektriciteit in Europa, en de Noord-Europese markten.

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van ELIA:

  • infrastructuurbeheerder: onderhoud en ontwikkeling van het net en aansluiting van elektriciteitsinstallaties op het net;
  • beheer van het systeem: eenvoudige, objectieve en transparante verlening van toegang tot het net, levering van alle diensten voor het transport van elektriciteit, follow-up van de stromen op het net om de goede werking ervan te waarborgen en 24-uursbeheer van het evenwicht tussen stroomverbruik en -productie;
  • marktfacilitator: de ontwikkeling van initiatieven om de werking van de elektriciteitsmarkt te verbeteren.

De interne activiteiten van de milieudienst van ELIA zijn de volgende:

  • Preventie en behandeling van vervuiling: Om in zijn dagelijkse werking en bij de ontwikkeling van zijn activiteiten het leefmilieu te respecteren, besteedt ELIA bijzondere aandacht aan acties zoals de definitieve verwijdering van pcb's in toestellen, de inkuiping van transformatoren, respect voor de bodem, gebruik van gepaste verf op de masten, bescherming tegen asbest, beperking van visuele en geluidsoverlast, waterafvoer, afvalbeheer en optimalisering van het bestaande net.
  • Natuurbescherming: De door ELIA geëxploiteerde terreinen worden aangelegd en onderhouden met respect voor het leefmilieu. In de mate van het mogelijke zijn de installaties van ELIA zo aangelegd dat ze weinig hinderen, en zelfs aantrekkelijk zijn voor fauna en flora (zolang dit de veiligheid van het net niet in gevaar brengt, uiteraard). Projecten zoals het aanbrengen van broedkooien voor valken op de masten, de inplanting van ecologische hagen rond hoogspanningsstations, enz. beantwoorden aan deze prioriteit.
  • Strijd tegen de klimaatverandering: Om de uitstoot van broeikasgassen in verband met zijn activiteiten te minimaliseren, treft ELIA maatregelen om zijn energieverbruik te verminderen, onder meer in de administratieve gebouwen