fr  |  en  |  nl

Partners

ONF

Het Office National des Forêts, een in 1964 opgerichte overheidsinstelling met een industrieel en commercieel karakter, is de grootste beheerder van natuurgebieden in Frankrijk. Het ONF werkt in het kader van een meerjarencontract met de overheid dat de doelstellingen en de toegewezen middelen vastlegt. Het staat in voor het duurzame beheer van de Franse overheidsbossen, die goed zijn voor zowat 10 miljoen hectare bosgebied in Europees Frankrijk en in de Franse overzeese gebieden.

Het ONF ...

  • brengt hout op de markt: zowat 40% van het in Frankrijk verkochte hout komt op die manier uit overheidsbossen;
  • levert diensten aan lokale gemeenschappen en privéklanten, zich daarbij baserend op zijn gedecentraliseerde territoriale organisatie, arbeidsbureaus, studiebureaus en gespecialiseerde competentienetwerken;
  • verzorgt overheidsopdrachten op het vlak van preventie en beheer van natuurrisico's: in de bergen met de RTM-diensten*, aan de kust met de Mission Littoral, in het Zuiden met de DFCI**-missie in samenwerking met de civiele bescherming;
  • zet zich in om de 'biodiversiteitswaarde' van de bossen te verhogen door in zijn dagelijks beheer rekening te houden met biodiversiteit en met het belang van het Natura 2000-netwerk voor de overheidsbossen, en door zijn netwerk van biologische reservaten uit te breiden;
  • zet zich in om de rol van de bossen en van 'bosproducten' in de strijd tegen de klimaatverandering te versterken;
  • zet zich in voor de samenleving door voor gezellige bossen te zorgen.

De uitvoering van die opdrachten draagt bij tot de instandhouding van de activiteit en werkgelegenheid in landelijke zones.

* 'RTM' staat voor 'restauration des terrains en montagne' ('herstel van bergterreinen').

** 'DFCI' staat voor 'défense des forêts contre les incendies' ('bescherming van bossen tegen brand').

Een meerjarig contract met de overheid

De uitvoering van de verschillende opdrachten van het ONF wordt omkaderd door een meerjarencontract met de overheid dat de doelstellingen en de toegewezen middelen vastlegt. Het huidige contract dateert van juni 2006 en dekt de periode 2007-2011. Via dit contract verbindt het ONF zich meer bepaald tot:

  • een duurzaam, innoverend en exemplarisch beheer van de overheidsbossen;
  • een sterkere bijdrage tot de regelmatige bevoorrading van de houtsector en tot de energetische valorisatie van hout;
  • de ontwikkeling van zijn dienstenactiviteiten om te beantwoorden aan de verwachtingen van de samenleving, onder meer op het gebied van milieu, het onthaal van het publiek in de bossen en de preventie van natuurrisico's.

www.onf.fr