fr  |  en  |  nl

Partners

SOLON

SOLON vzw stelt zich tot doel grondige kennis te vergaren over ecosystemen en in het bijzonder over het Waalse bosecosysteem. De verspreiding van die verworven kennis moet bijdragen tot het onderhoud, de bescherming en een beter beheer van dit natuurerfgoed.

In de praktijk wil SOLON vooral een (anders vaak ontbrekende) tussenschakel zijn tussen de verschillende partijen die bij het bosbeheer betrokken zijn (boswachters, jagers, eigenaars en natuurkenners), en ook een contactpunt zijn voor een publiek met minder voorkennis.

Onder de acties die sinds de oprichting van de vzw werden gevoerd, vindt men vooral de volgende initiatieven:

- acties voor de follow-up van dierenpopulaties;

- acties ten voordele van biotopen;

- het bekend maken van het Waalse bospatrimonium;

- medewerking aan de realisatie van films, documentaires, boeken, tentoonstellingen;

- de organisatie van geleide bezoeken in het bos;

- allerhande colloquia, conferenties en opleidingen (voor natuurgidsen, jachtopzieners, enz.).

www.solon.be