fr  |  en  |  nl

Projectlocaties | België

Arlon

Vooruitgang van de inrichtingen op 08/04/2014


Detail per actie voor deze zone (ha of het aantal poelen):

  • 1. Randen: 0 ha (LIFE doel: 210 ha)
  • 2. Boomgaarden: 0 ha (LIFE doel: 20 ha)
  • 3. Venen, heiden en schraal maailand: 0 ha (LIFE doel: 20 ha)
  • 4. Poelen: 0 mares (LIFE doel: 100 poelen)
  • 5. Invasieve soorten: 0 ha (LIFE doel: 25 ha)
  • 6. Graazen en maaien: 0 ha (LIFE doel: 20 ha)
  • 7. Bloemenweiden: 0 ha (LIFE doel: 20 ha)

Grafische voorstelling (in percent van het doel)

plot of chunk unnamed-chunk-1