fr  |  en  |  nl

Projectlocaties | Frankrijk

Lot et Garonne (47)

Project: aanleg van poelen

Regio: Lot-et-Garonne

Biogeografische zone: Atlantisch

Partner: de Fédération Départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne

Locatie: de gemeenten Duras en Savignac-de-Duras

Beschermingsstatus van het gebied: Natura 2000, Réseau hydrographique du Dropt 

Ecologisch belang van het gebied

Aanwezigheid van kunstmatige poelen waarvan blijkt dat hun ecologische belang door een aangepast beheer kan worden verbeterd.

In deze vochtige zone komen de volgende habitats voor:

- Mesostrofe wateren (Corine-code: 22.12)

- Braambossen (Corine-code: 31.831)

- Struikgewas (Corine-code: 31.8)

- Atlantisch en sub-Atlantisch vochtig grasland (Corine-code: 37.21)

- Grasvelden met agropyron en zuring (Corine-code: 37.24)

- Vochtig overgangsgrasland met hoge grassen (Corine-code: 37.25)

- Mesofiel grasland (Corine-code: 38)

- Laaggelegen schraal hooiland (Corine-code: 38.2)

- Essen-eikenbossen en Aquitaanse essen-eikenbossen (Corine-code: 41.22)

- Essenbossen na teelt (Corine-code: 41.39)

- Groepen met hoge zeggen (Corine-code: 53.2)

- Andere vegetatietypes met loofbomen (Corine-code: 83.325)

Het laaggelegen schraal hooiland vormt de prioritaire habitat.