fr  |  en  |  nl

Projectlocaties | Frankrijk

Finistère (29)

Project: herstel van venen, maaien met afvoer, plaggen

Regio: Bretagne

Biogeografische zone: Atlantisch

Partner: het Parc naturel régional d'Armorique

Locatie: Monts d'Arrée (FR5300013)

Beschermingsstatus van het gebied: regionaal natuurpark (FR5300013, ZNIEFF)

Ecologisch belang van het gebied

Natuurlijke habitats: droge heide (Corine-code: 31.2), vochtige heide (Corine-code: 31.1), venen (Corine-code: 51), hellende venen met beenbreek (Narthecium ossifragum) (Corine-code: 51.141), zuurminnende laagvenen (Corine-code: 54.4), mesotrofe en oligotrofe rivier met ranonkels (Corine-code: 24.4), voedselarme weiden (Corine-code: 37.3).

Voor de diersoorten vermelden we de aanwezigheid van de Europese otter (Lutra lutra, Natura 2000-code: 1355), de grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum, Natura 2000-code: 1304); voor de insecten wordt het vliegend hert (Lucanus cervus, Natura 2000-code: 1083) waargenomen. De weekdieren zijn aanwezig met de slak van Quimper (Elona quimperiana, Natura 2000-code: 1007). Ook het typische knaagdier van wateromgevingen, de West-Europese woelrat (Arvicola sapidus), is er te vinden.

file te downloaden