fr  |  en  |  nl

Projectlocaties | Frankrijk

Doubs (25)

Project: beheer door begrazing

Regio: Franche-Comté

Biogeografische zone: continentaal

Partners: het ONF, de gemeente Vuillecin, een vereniging voor silvopastoralisme, BCD Environnement, een Natura 2000-medewerkster

Locatie: de gemeente Vuillecin (25300)

Bodemstatus: door het ONF beheerd bos; de terreinen zijn eigendom van de gemeente Vuillecin

Beschermingsstatus van het gebied: geen, maar het bevindt zich dicht bij een Natura 2000-zone

Ecologisch belang van het gebied

Het gebied bevindt zich in de buurt van de rivier Drugeon. Een eerste analyse wijst op de aanwezigheid van venen en bijhorende milieus, maar ook van habitats zoals weiden en grasland. Het bijzondere belang van de zone is dat een oud bosterrein er tussen de masten 57 en 58 een eutrofe bergmaaiweide bevat met bergvrouwenmantel (Alchemilla monticola) en zachte dravik (Bromus mollis, Natura 2000-code: 6520-4, Corine-code: 38.3).

Het belang van deze habitat wordt nog versterkt door de aanwezigheid van insectensoorten die in gras- of weidemilieus gedijen, waaronder twee vlindersoorten zoals het tijmblauwtje (Maculinea arion) en het berggentiaanblauwtje (Maculinea rebeli)

Bij de opstelling van het project was men van plan een infrastructuur te installeren om het terrein onder de lijn begraasbaar te maken. Na een eerste bezoek ter plaatse met de lokale verkozenen en andere lokale partners werd beslist om er bovendien ook bosranden en wilde appelbomen aan te planten. Voor die laatste neemt men zaad van fruit dat lokaal wordt geoogst en vervolgens geteeld in de boomkwekerijen van het LIFE-project. Er wordt ook nagedacht over de mogelijkheid van een milieu dat gunstig zou zijn voor de bijenteelt.

file te downloaden