fr  |  en  |  nl

Acties | Herstelacties

Boomgaarden

Deze actie is bedoeld om bij te dragen tot het behoud en de toename van zeer lokale fruitboomsoorten. In de meeste gevallen gaat het om kleinere boomsoorten die onder de lijnen kunnen worden geplant, vooral appel-, peren- en mispelbomen en dergelijke.

De aanwezigheid van deze bomen die op bepaalde plaatsen erg zeldzaam zijn geworden, onder meer door zeer selectieve bosbouwpraktijken, zal meer diversiteit brengen in de bosbeplanting. Bovendien bieden die bomen onderdak en voedsel aan heel wat lokale fauna: grote dieren maar ook vogels en insecten.

Deze actie levert ook een extra voordeel op: het hout van fruitbomen (appel en peer) kan een niet te onderschatten economische waarde hebben.

Het LIFE-team heeft bomen (appel-, peren- en mispelbomen) gelokaliseerd in hagen, bossen en wouden, zowel in de gearchiveerde databases van het Waals Gewest als door eigen prospectie. De vruchtvorming in de herfst van 2011 was zo omvangrijk dat er besloten werd om over te gaan tot een massale oogst tijdens dit eerste jaar van het project. De zaadjes van die vruchten werden bewaard per behoorlijk geïdentificeerd perceel van oorsprong. Daarna werd hun rustperiode beëindigd in de 'comptoir forestier' van Marche-en-Famenne. Op basis van die zaadjes zullen bomen gekweekt worden in drie boomkwekerijen (om de schade te beperken bij eventuele ziekte of insectenplagen) en de aldus verkregen stekken zullen na twee of drie jaar op de sites geplant worden.

Doestellingen

Het is de bedoeling om 20 hectare collectieboomgaarden aan te planten, met een totaal van 8.000 stekken.