fr  |  en  |  nl

Acties | Voorbereidende acties

De herstelacties inplannen

Een project zoals dit vergt een precieze planning van de uit te voeren acties, die zeer divers en in tijd en ruimte verspreid zijn.

Deze voorbereidende fase is dus bedoeld om de toekomstige acties te coördineren. Op die manier willen we de investeringen rationaliseren (bijv. twee identieke acties in dezelfde streek en op hetzelfde moment lanceren) en daarbij een logische volgorde respecteren (bijv. een bloemenweide aanleggen ná het passeren van de zware machines).

Het is belangrijk een 'horizontale' analyse van alle acties te maken, om te kunnen aanvangen met de initiatieven die zo vroeg mogelijk in het project moeten plaatsvinden. Zo moeten de acties die het meest zichtbaar zijn of waarrond communicatie gepland is, vroeg worden uitgevoerd.

De lokalisatie van de betrokken zones zal afhangen van de samenwerkingsmogelijkheden met de terreinbeheerders en -eigenaars. Onze aanpak zal erin bestaan die beheerders ervan te overtuigen om respectievelijk de nieuwe Waalse Boscode, de Natura 2000-vereisten of de PEFC-norm strikt na te leven.

De kalender met de uit te voeren acties zal de sites in de volledige projectzone rangschikken naar prioriteit.

De gegevens zullen, gekoppeld aan deze kalender, beschikbaar zijn in de vorm van meerdere lagen geografische informatie. Die zullen vooral de meest aangewezen datums (of periodes) bevatten, de beperkingen en de voordelen (met betrekking tot de site, de mogelijke interveniërende partijen, enz.).