fr  |  en  |  nl

Acties | Sensibilisatie acties

Borden

De kruisingen tussen hoogspanningslijnen en wegen zijn de plaats bij uitstek om de aanpassingsactiviteiten die hoogspanningsnetbeheerders in het kader van dit LIFE-project uitvoeren, kenbaar te maken en toe te lichten aan het grote publiek.

Het is dus logisch dat hier borden met uitleg worden neergezet. Zij verklaren en illustreren de bedoeling van LIFE en de aard van de uitgevoerde werkzaamheden.

Ze geven een algemene presentatie van het LIFE-project, de beoogde omgevingen, planten- en diersoorten, de noodzaak om de sites te herstellen en te beheren, de eerste resultaten en het belang van een geïntegreerde aanpak van de verschillende rurale activiteiten (natuurbehoud, landbouw, bosbouw, jacht).

De verschillende borden zullen in de omgeving van de volledig herstelde sites worden geplaatst, meer bepaald in de lente van 2016. Er kunnen ook tijdens de werkzaamheden tijdelijke borden op een minder duurzame drager worden aangebracht om uit te leggen waarom die werken worden uitgevoerd.

In het Waals Gewest worden er vijftien grote en vijftien kleinere borden geplaatst.

Ook elk van de acht Franse projectsites krijgt een bord.