fr  |  en  |  nl

Acties | Sensibilisatie acties

Opleidingsmodules

Om Elia en RTE te helpen het door het project beoogde duurzame en milieuvriendelijke beheer voort te zetten, organiseren wij opleidingen voor het betrokken personeel.

Dit punt is vooral belangrijk voor het 'After LIFE'-gedeelte. Want op de verschillende structurele niveaus van de hoogspanningsnetbeheerders moet men ervoor zorgen dat het personeel het belang van biodiversiteit goed begrijpt en het zich ook eigen maakt binnen de dagelijkse beheerspraktijken. De opleiding van het personeel beantwoordt dus wel degelijk aan de duurzaamheidsdoelstelling van de investering in LIFE.

Deze opleidingsinitiatieven voor het personeel van ELIA en RTE zullen gedurende het project regelmatig plaatsvinden, zowel voor de verantwoordelijken als voor de mensen op het terrein die direct belast zijn met het onderhoud en het beheer van de lijnen.

De opleidingen worden ingedeeld in vier grote thema's:

  • 1. soorten en habitats,
  • 2. wetgeving,
  • 3. beheerstechnieken, en
  • 4. het smeden van partnerships met andere rurale actoren.

De opleidingen zullen worden georganiseerd door het personeel van het LIFE-project, in samenwerking met de milieudiensten van beide bedrijven. Zij zullen uitleg geven over de uitdagingen en voordelen die hoogspanningslijnen kunnen vertegenwoordigen voor de promotie van biodiversiteit.

Het personeel van de technische en milieudiensten van beide bedrijven zal worden opgeleid om gevoelige soorten en habitats te kunnen herkennen; de verplichtingen te kennen die voortvloeien uit de Europese en nationale richtlijnen; biodiversiteitsbevorderende beheerstechnieken aan te leren; en te leren welke seizoenen zich het best lenen tot interventies onder de lijnen, om de habitats en soorten zo min mogelijk te verstoren.

Na afloop krijgen de cursisten een onmiddellijk bruikbare opleidingsmodule, zodat ze de opleiding daarna zelf op lokaal vlak in Frankrijk en België kunnen organiseren. Er zal ook aan de andere Europese netbeheerders worden voorgesteld om van deze opleidingsmodule te genieten die speciaal ter gelegenheid van deze ELIA LIFE+ is samengesteld. De module zal hun voorgesteld worden tijdens onze gedecentraliseerde vergaderingen in verschillende Europese regio's (twintig geplande ontmoetingen gedurende de vijf jaar van het project).