fr  |  en  |  nl

Acties | Sensibilisatie acties

Video (13)

Een video is een uitstekend middel om boodschappen over te brengen; het illustreert het adagium dat een beeld zoveel meer zegt dan duizend woorden.

Daarom zal er ook een video van een 13-tal minuten over de hele duur van dit LIFE-project worden gemaakt. Daarin zullen het project, de uitgevoerde herstelwerkzaamheden en de betrokken partners aan bod komen, met speciale aandacht voor het menselijke aspect en de zeer diverse spelers in dit avontuur.

Ook de resultaten van de beheersacties, zowel vanuit landschappelijk oogpunt als op het vlak van de biodiversiteit, zullen er te bekijken zijn.

Deze video zal deel uitmaken van het pedagogisch materiaal van de CRIE (Centres Régionaux d'Initiation à l'Environnement) van het Waals Gewest.

Hij zal dienen als ondersteuning voor de personeelsopleidingen bij ELIA in het 'After LIFE'-stadium. De video moet dus een combinatie zijn van een meer technische benadering enerzijds, voor het personeel van de bedrijven die de hoogspanningslijnen beheren, en een algemenere benadering voor het grote publiek anderzijds, om het te informeren over de uitdagingen van de nieuwe lijnbeheersvormen die de biodiversiteit moeten helpen bewaren.