fr  |  en  |  nl

Acties | Sensibilisatie acties

Brochure

Er zal een specifiek informatiebulletin voor de hoogspanningsnetbeheerders worden opgesteld.

In dit bulletin krijgen ze uitleg over de verschillende uitgevoerde acties, de nieuwe geteste beheersmethoden, de effecten ervan op de fauna en flora van de betrokken sites en het belang voor de lijnbeheerders om ze toe te passen.

Deze halfjaarlijkse brochure, die in PDF-formaat van de website kan worden gedownload, zal (in de Engelse versie) ook toegankelijk zijn voor de andere hoogspanningsnetbeheerders binnen de EU-lidstaten. De brochure is bedoeld om hen te sensibiliseren voor bepaalde beheersmethoden inzake de beplanting in de omgeving van hoogspanningslijnen die de biodiversiteit in deze zones, die tot nu toe vaak 'verloren' waren, daadwerkelijk kunnen bevorderen.Er is gepland om in de loop van de vijf jaar van het project tien brochures online te publiceren.