fr  |  en  |  nl

Acties | Voorbereidende acties

Implementatie van de databases

De geografische uitgebreidheid en diversiteit van het project zijn zo groot dat er heel wat eigenaars en interveniërende partijen bij betrokken zijn. Een dergelijk volume aan informatie in meerdere databases structureren zal dus bijzonder nuttig zijn om alle facetten van het project efficiënt te beheren.

Er worden verschillende soorten databases ontwikkeld:

  • A3a. De samenvatting van alle informatie over de klassieke en innoverende beheerstechnieken - bijvoorbeeld de hersteltechnieken - die in het kader van het LIFE-project zullen worden gebruikt. Het kan dan onder meer gaan over de soorten die in bosranden of boomgaarden de voorkeur genieten, maai- en vermaaltechnieken, technieken voor de aanleg van poelen, of de bedrijven die dergelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren.
  • A3b. De uitwerking van een database met eigenaars en beheerders.

Het gaat daarbij om de directe (eigenaars, beheerders) en indirecte (rechthebbenden en anderen) partijen die bij het beheer van de boscorridors betrokken zijn. Het is mogelijk de adressen van de privé-eigenaars te verzamelen via het kadaster, die van de natuurreservaatbeheerders door het samenbrengen van de cartografische lagen, en die van de ambtenaren van het Waalse Département de la Nature et des Fôrets (DNF) via contacten die tijdens de opstelfase van het project al met de boswachters gelegd zijn. De houders van jachtrechten zullen worden bepaald via de contacten met hun respectieve jachtraden.

  • A3c. De uitwerking van een database met contacten voor communicatieacties.

Communicatie is heel belangrijk in een project met meerdere partners zoals dit. Om de resultaten van het project optimaal met elkaar te kunnen delen, wordt er een communicatiedatabase aangemaakt. Die bevat:

  • de contactpersonen bij de lokale en regionale media;
  • de personen die bij de publicaties van het LIFE-project betrokken zijn;
  • de onderaannemers;
  • de verantwoordelijke contactpersonen bij de betrokken gemeenten;
  • de Europese hoogspanningsnetbeheerders;
  • de sympathisanten (elke persoon met interesse voor het project en die op de hoogte wil worden gehouden van de voorgestelde acties).

Alle interessante, tijdens het project geraadpleegde websites zullen worden geïndexeerd, alsook de onderwerpen die ze behandelen.