fr  |  en  |  nl

Acties | Sensibilisatie acties

Website

Om het LIFE-project, zijn doelstellingen, de resultaten en de verschillende ontwikkelingen permanente zichtbaarheid te geven, maken we een website die regelmatig wordt bijgewerkt.

Deze website richt zich tot drie soorten doelpubliek:

- de boseigenaars en -beheerders die bij de tracés van hoogspanningslijnen betrokken zijn: toelichting van de uit te voeren acties;

- het grote publiek: toelichting van het project, verantwoording van de werkzaamheden en voorlichting rond het thema biodiversiteit;

- de elektriciteitsnetbeheerders in de 27 EU-lidstaten: om de tijdens het project geteste beheersmethoden en de ondernomen herstelinitiatieven maximaal uit te dragen.

Naast deze basisinformatie is het ook de bedoeling dat de website alle nodige gegevens verzamelt waarmee de verschillende betrokken partners (ook op Europees vlak) concrete acties op het terrein kunnen ondernemen en kunnen vaststellen wat andere betrokken partijen in het kader van het project hebben gerealiseerd.

De website legt vooral de nadruk op het innoverende karakter van de verschillende onder de hoogspanningslijnen toegepaste beheersmethoden, hun impact op de biodiversiteit en hun budgettaire dimensie in vergelijking met het huidige beheer.