fr  |  en  |  nl

Acties | Voorbereidende acties

Voorbereiding van de beheersplannen

De opstelling van de beheersplannen zal verreweg de belangrijkste actie van het project zijn. De reikwijdte ervan overstijgt het project ruimschoots.

Een beheersplan bepaalt alle beheersinterventies die op lange termijn op een site moeten of kunnen worden uitgevoerd (totdat het plan aangepast of geannuleerd wordt).

Aangezien de projectzone zich over verschillende natuurgebieden uitstrekt en een hele reeks habitats bestrijkt, spreekt het vanzelf dat het opstellen van de beheersplannen een nauwkeurige en gestructureerde voorbereiding vereist waarbij met alle lokale parameters rekening wordt gehouden.

Deze voorbereidende fase zal er in een eerste stadium in bestaan de typedocumenten te definiëren die als basis zullen dienen bij de opmaak van de specifieke beheersplannen. Die werkmethode heeft het voordeel transparant te zijn in de ogen van de verschillende partijen (eigenaars, beheerders, enz.) en biedt een kwaliteitsgarantie voor het eindresultaat. Vervolgens kan gestart worden met de opmaak van de eigenlijke beheersplannen, waar tijdens de volledige duur van het project aan zal worden voortgewerkt. De beheersplannen zullen vóór het einde van het project goedgekeurd en (wettelijk) van kracht worden.