fr  |  en  |  nl

Acties | Sensibilisatie acties

Uitkijkposten

Een corridor die een hoogspanningslijn beveiligt, is per definitie een enorme brandgang die door het bos loopt: je hebt er een heel ver uitzicht en het kan dus een geschikte plek zijn om wild te observeren dat in de bosomgeving leeft.

Op drie plaatsen waar een weg een hoogspanningslijn kruist, zullen in het kader van het LIFE-project uitkijktorens of -posten worden opgetrokken.

Die zullen dienen als halte en waarnemingspost voor wandelaars. Ze zullen zo geplaatst worden dat ze een breed uitzicht op het landschap geven, zodat je er de grote en gevleugelde fauna kan observeren.

De hertachtigen zullen op de wildakkers afkomen, ze zullen er komen burlen; de vos zal er in de heide komen jagen op woelmuizen, onder het toeziend oog van het vee dat de heide al grazend onderhoudt. De klapekster, die zijn nest in de buurt heeft, zal er op levendbarende hagedissen komen jagen, en de dodaars zal er misschien zelfs komen nestelen op de grote, nieuw aangelegde poelen.

Die uitkijkposten zullen ook de ideale plek zijn om borden te plaatsen met uitleg over het LIFE-project en de uitgevoerde aanpassingen.

Volgens de planning zullen deze uitkijkposten - net als de didactische borden - in de loop van 2016 worden geplaatst.